PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poradenství

Základní info

 • Uplatňování efektivního personálního marketingu

 • Firemní a individuální rozvoj

 • Analýza rozvojových potřeb jednotlivců a týmů

 • Analýza vlastního stylu vedení a určení programu k dosažení potřebného stylu

 • Assessment a Development centra

 • Individuální assessment a doporučení rozvojového programu

 • Rozvoj pracovních týmů

 • Rozvoj kreativity a motivace

 • Koučování k zvyšování potenciálu jednotlivců a týmů

 • Posilování image osobnosti

 • Příprava na působení v jiných kulturách

 • Zavádění a rozvíjení systému hodnocení

 • Efektivní příprava a vedení výběrového pohovoru

 • Jak být efektivním komunikátorem nového typu

 • Rozvíjení individuálních prezentačních dovedností

 • Jak být sám sebou a získávat souhlas

 • Jak si o to umět říct

 • Rozvíjení vlastní asertivity

 • Rozvíjení rétoriky

 • Jak zvládat více věcí najednou

 • Rozvíjení vlastního time managementu v závislosti na determinované vizi, osobních hodnotách a prioritách

 • Jak při jednání uplatňovat pravidlo 20/80 a metodu IZIDAZ

 • Analýza vlastních pracovní motivace a určení programu jejího zefektivnění

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.