OUTPLACEMENT

Poradenství

Základní info

Outplacement je služba, která má za cíl redukovat nebo dokonce eliminovat všechny negativní vlivy propouštění, zejména však pomoci propouštěným zaměstnancům.

 

V našem pojetí, vycházejícím zejména z přístupu amerických autorů (Morin, Meyer, Shadle, Brammer, Humberger, Challenger, Lebo a další) chápeme outplacement zejména jako odbornou podporu při aktivitách propouštěného zaměstnance na trhu práce a rovněž jako psychosociální podporu.


Hlavní cíle projektů outplacementu, které realizujeme jak formou individuální péče, tak skupinově formou seminářů s následnou individuální péčí, jsou tyto:


 •  
  • První pomoc“ - psychologická podpora propouštěnému zaměstnanci ze strany odborníka - konzultanta za účelem zvládnout prvotní šok a negativní emoce plynoucí z propuštění

  • Podpora v sebehodnocení, reálném posouzení vlastních předpokladů a hledání nové, optimální práce

  • Podpora v osobním i profesním vývoji s cílem dosažení vytýčeného kariérního cíle

  • Snížení rizika vzniku právních sporů mezi propouštěným zaměstnancem zaměstnavatelem neutralizací negativních emocí

  • Udržení a podpora obrazu firmy jako seriózního zaměstnavatele, který dovede ocenit hodnotu svých zaměstnanců

  • Podpora manažera pověřeného propouštěním

  • Uklidnění zaměstnanců, kteří ve firmě zůstávají

  • Konkrétní informace o kariérových možnostech na trhu práce, motivace k práci na své vlastní kariéře (zamezení byť jen krátkodobé ztráty kontaktu s trhem práce)



Advanced Search realizuje v rámci programu následující konkrétní řešení:


 •  
  • Cyklus individuálních setkání s účastníkem programu – informace o trhu práce a možnostech uplatnění, volba informace o vhodných strategiích hledání práce a vystupování ve výběrových řízeních, psychosociální podpora

  • Informační příručka pro účastníka programu zachycující informace předávané v průběhu programu písemně (včetně tipů na servery a tisk s nabídkami práce, ukázka vhodné formy CV, doporučení, jak vystupovat u výběrového pohovoru atd.).

  • Hotline“ – možnost kontaktovat kdykoli během programu konzultanta prostřednictvím mobilního telefonu či e- mailu

  • Psychodiagnostika doplní komplexní hodnocení situace a potenciálu účastníka, přispěje k sebepoznání účastníka a jeho lepší profesní orientaci.




Jako příklad uvádíme program semináře, který byl součástí konkrétního projektu:



 • pracovní trh v ČR a regionech: pracovní příležitosti, současné trendy na trhu práce – požadavky a nabídky zaměstnavatelů

 • diskuse konkrétní situace účastníka, porovnání s možnostmi pracovního trhu v daném regionu

 

 • základy psychohygieny v případě ztráty zaměstnání - zdůraznění aktivního přístupu při hledání zaměstnání, udržení denního rytmu a základních pracovních návyků

 • plánování kariéry – krátkodobé, dlouhodobé cíle, kariérové plánování krok za krokem

 • SWOT analýza sama sebe jako profesionála

 • zadání domácího úkolu – účastník bude požádán o vypracování vlastní SWOT analýzy, která bude poté diskutována na dalším setkání

 

 • zdroje při vyhledávání vhodných pracovních nabídek

vyhledávání na internetu – webové portály s nabídkami práce – aktivní vyhledávání nabídek, pasivní vyhledávání zadáním vlastního profilu

přímé oslovování vybraných zaměstnavatelů – kontakt prostřednictvím webu, e-mailu, telefonu, osobní kontakt. Reakce na konkrétní nabídku, oslovení firmy nevztahující se ke konkrétní nabídce

personální agentury a jejich role na trhu práce, vztah kandidát - agentura - zaměstnavatel a rizika. Specifika spolupráce s personální agenturou

nabídky práce v tisku – kde hledat, jak nabídky posuzovat a jak reagovat

úřady práce – jejich úloha, jak s nimi komunikovat

networking – „rozhození sítí“ mezi přáteli, známými z branže i mimo, rodinou a aktivní správa „sítí“

profesní a zájmové webové stránky

 • rizika při vyhledávání pracovních nabídek – aneb „Jak nenaletět“ - Multi Level Marketing, nabídky práce se vstupním poplatkem, práce z domu apod.

 

 • výběrový pohovor

 • jak se na pohovor připravit, jak během pohovoru vystupovat, obvyklé otázky u pohovoru

 • pohovor u potenciálního zaměstnavatele vs. pohovor v personální agentuře

 • pohovor s personalistou vs. pohovor s manažerem

 • zakázané otázky při pohovoru

 • reference

 • speciální typy pohovorů a jak se na ně připravit: panelové interview, behaviorální interview, stresové interview

 • speciální typ výběrového řízení a příprava na něj: psychodiagnostika, interaktivní situace, assessment centra: skupina kandidátů při řešení problému, dvojice kandidátů, kandidát vs.figurant, prezentace

 • co následuje po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení – prezentace nabídky, podpis pracovní smlouvy, typy pracovních smluv – jejich výhody a nevýhody

 • modelový pohovor (v případě zájmu pohovor lektor – účastník, případně simulace pohovoru lektory)




Příklad doplňujeme závěrečnou pasáží ze zprávy o realizaci outplacementu:


Aktuální situace:

 • Účastník má zpracován strukturovaný profesní životopis ve standardním moderním formátu, má zpracován vhodný motivační dopis

 • Účastník má k dispozici mj. typy na vhodné webové portály s pracovními nabídkami a je připraven je pravidelně navštěvovat

 • Účastník je zařazen ve výběrovém řízení na manažerskou pozici v oblasti ICT prostřednictvím Advanced Search Technology

 • Mimo oblast koordinace a vedení interního ICT oddělení či projektů v oblasti ICT uvažuje účastník i o uplatnění v oblasti auditu, poradenství v ICT

 • Konzultanti budou k dispozici účastníkovi programu i nadále prostřednictvím telefonu a e-mailu.

OUTPLACEMENT

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.