Outplacement

Poradenství

Základní info

Programy outplacementu jsou určeny pro klienty řešící otázky restrukturalizací svých firem spojené s propouštěním pracovníků a představují soubor externě realizovaných aktivit zaměřených na změnu myšlení ztrátou svého dosavadního pracovního uplatnění postižených jednotlivců tak, aby byli v relativně krátké době schopni získat nové uplatnění či si sami vytvořit nové pracovní místo.

Outplacementové programy jsou účinnou pomocí a podporou lidem v obtížné životní situaci, poskytují propouštěnému pracovníkovi znalosti a dovednosti vedoucí ke změně jeho myšlení tak, aby se orientoval na možnost aktivně najít si nové uplatnění, které může navíc lépe odpovídat jeho osobnosti, dávají sadu informací (znalostí a dovedností), které jsou při náboru pracovníků vyžadovány a provádí pracovníka na cestě vedoucí k novému pracovnímu uplatnění.

Podpora propuštěných pracovníků zajistí, že odcházející zaměstnanci dokončí a řádně předají svou práci, prokáže zájem firmy o všechny její zaměstnance a tím aktivně přispívá k budování pozitivního image společnosti na trhu práce, umožní důstojný odchod těm, s nimiž je firma nucena se rozloučit, jakož se i stává zárukou serióznosti pro potenciální nové pracovníky, které potřebuje, i buduje výbornou příležitost pro PR aktivity např. tím, že pomáhá uspořit sociální výdaje regionu na podporu v nezaměstnanosti a tím řeší problém dlouhodobé nezaměstnanosti.

 

 

Outplacement

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.