Osobnostní individuální interview

Základní info

Metodický, hodinu a půl trvající rozhovor pro uvolnění vašeho plného potenciálu.

Nalezneme dominantní návyky osobnosti na emoční i mentální rovině, které zásadním způsobem ovlivňují vaše chování a výsledky.

 

„Vyjděte ze svého stínu do světla“. Zažijete skutečné pochopení a hluboké porozumění svým darům, které jsou vepsány ve vašem charakteru. Navýšíte kvalitu svého osobního rozvoje pochopením individuality své osobnosti a tím možnost konkrétního zacílení na klíčové rozvojové body.
Interview je rychlý a účinný nástroj jak odhalit silné a slabé stránky osobnosti, její dominantní charakteristiku.

 • Metodický, hodinu a půl trvající rozhovor během kterého nalezneme dominantní návyk osobnosti na emoční i mentální rovině
 • průlomové sebe uvědomění vnitřních motivů osobnosti
 • dokážeme nalézt také dominantní citlivost osobnosti
 • odhaluje tím body limitů osobnosti a body stresu
 • nabízí zaměření pozornosti na konkrétní body rozvoje
 • umožňuje pochopit skutečnou vnitřní motivaci jedince a tím účinněji komunikovat, motivovat a spolupracovat

Proč zvolit tento produkt

 • Naleznete svoji cestu osobnostního rozvoje.
 • Získáte hluboké porozumění silným a slabým stránkám osobnosti.
 • Pochopíte své naučené návyky, které zásadním způsobem limitují vaše projevy chování.
 • Porozumíte vzniku a příčině konfliktů a zvýšíte šanci vyřešit konflikty, krizí a nedorozumění.
 • Za hodinu a půl odkryjete své vrozené dary.
 • Porozumíte partnerským vztahům a vazbám na všech úrovních.

Komu je program určen

Interview je pro všechny, kdo hledají cestu, jak vytěžit svůj potenciál. Je především pro ty, kteří chtějí nalézt své rozvojové potřeby a orientovat se ve vnitřních motivech své osobnosti. Jedinečný a nový přístup k osobnostnímu rozvoji. Vhodné pro ty, kteří jsou ochotni se na sebe podívat pravdivě a zcela nově.

Možná nevíte, že…

To, co vám obvykle trvá roky, lze v interview pochopit a hluboce porozumět za hodinu a půl.
Interview je mapa pro orientaci v osobnosti a přináší její předvídatelnost a urychluje zásadním způsobem její rozvoj. Limity člověka jsou fixovány v jeho negativních postojích a přesvědčeních na mentální rovině s typickou emoční reakcí. Zamezuje to odkrytí jeho skutečného potenciálu.

Po interview obdržíte výstup s informacemi ke své osobnosti:

 • Charakteristiku své osobnosti se silnými a slabými stránkami.
 • Doporučení pro spolupráci a vedení tohoto typu osobnosti.
 • Doporučení pro nárůst a rozvoj potenciálu – návrh prvních kroků do procesu osobnostního rozvoje.
 • Interview je účinným nástrojem sebeuvědomění vnitřních osobnostních zdrojů a prostředkem k nárůstu osobního potenciálu. I krátké setkání může mít zásadní užitek pro Váš další osobnostní rozvoj

Osobnostní individuální interview

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.