Mzdový benchmarking

Poradenství

Základní info

Mzdový benchmarking porovnává odměňování zaměstnanců organizace se situací v podnikatelském sektoru a regionu (regionech), ve kterých zadavatel působí. Získaná data jsou důležitým podkladem nejen pro samotné srovnání a tvorbu detailních analýz, ale také pro následnou tvorbu nového nebo úpravu stávajícího mzdového motivačního systému a jeho úspěšnou implementaci do podnikové praxe. Náš mzdový benchmarking Vám poskytne informace pro stanovení správné mzdové úrovně pracovních míst.

 

Co získáte?

  • Přehled o výši výdělků a hrubých mezd u konkurence a na trhu práce v ČR.
  • Možnost využití srovnání výdělkových možností v odvětví a regionu jako podkladu pro další práci s lidskými zdroji (odměňování, motivace, zamezení fluktuace apod.)

Mzdový benchmarking

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.