Měření efektivity vzdělávání

Poradenství

Základní info

Soubor diagnostických nástrojů zjišťujících změny v úrovni znalostí a dovedností a jejich uplatnění na počátku, v průběhu a na konci vzdělávacího programu. Patří sem např. měření spokojenosti účastníků ihned po skončení vzdělávání, diagnostické metody používané v rámci Development Centre – před samotným vzděláváním a po něm aj.

Kdy je vhodné:

  • Pro sledování posunu u dlouhodobých vzdělávacích programů.

  • Pro potřebu zjištění dosažených výsledků vzdělávání.

  • Pro tvorbu následného plánu vzdělávání.

Přínosy pro Vaši společnost:

  • Znalost konkrétních výsledků vzdělávání.

  • Kontinuita a komplexnost vzdělávacích programů.

  • Poskytnutí kvalitní zpětné vazby pro vedení Vaší společnosti.

  • Odstranění subjektivity hodnocení výsledků vzdělávacího procesu.

Pro bližší informace kontaktujte naše Zákaznické centrum.


Měření efektivity vzdělávání

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.