Kompetence & Způsobilosti

Poradenství

Základní info

Koncept kompetencí byl vyvinut profesorem McClellandem a společností Hay/McBer a umožňuje měřit skutečné charakteristiky jednotlivců, které mají souvislost s efektivní nebo špičkovou výkonností ve funkcích nebo v určitých situacích. Tento přístup dává možnost vedoucím pracovníkům na základě expertních panelů navrhnout (dle interního slovníku kompetencí, sestaveného ve spolupráci se společností Hay) optimální kompetenční profily, včetně požadovaných úrovní na jednotlivé pracovníky. Tyto kompetenční profily mohou sloužit jako ideální doplněk k Hay popisům pracovních míst a vyjadřovat tak "soft - měkké" požadavky na jednotlivé pracovníky.

Pomocí sofistikovaných metod jako jsou například BEI - Behavioral Events Interviews (pohovorů zaměřených na chování) můžeme spravedlivě a velmi efektivně porovnat pozorovatelný - současný stav kompetencí u jednotlivých pracovníků s předdefinovaným - optimálním kompetenčním profilem.

Teorii kompetencí lze proto velmi efektivně využívat jako systém, jenž umožňuje již při výběrových procesech definovat rozvojové programy pro hodnocené a to velmi přesně, efektivně a ekonomicky dle zjištěných nedostatečných úrovní jednotlivých kompetencí. Samozřejmě, že teorii kompetencí je možné aplikovat pro hodnocení pracovníků, výběr talentů, kariérové dráhy, manažerský a personální audit. Lze ji vztáhnout k výkonnosti pracovníků a k mzdovému ohodnocení.

Kompetence & Způsobilosti

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.