Hodnocení pracovních funkcí

Poradenství

Základní info

Metoda hodnocení pracovních funkcí Hay Guide Chart and Profile Methodology je světově nejrozšířenějším přístupem k hodnocení pracovních pozic nebo rolí. Může být aplikována na jakýkoliv druh, úroveň, či význam pracovní funkce. Je používána ve společnostech sestupně a využívá mnoho variantních procesů, umožňujících praktickou aplikaci hodnocení v každém konkretním případě specifického prostředí společnosti. Metodika je založena na klasifikaci osmi sledovaných faktorů-kriterií, kterými se vystihují tři základní charakteristiky každé pracovní funkce: Znalosti a dovednosti (know-how), Řešení problémů a Odpovědnost. Velikost pracovní funkce je pak vyjádřena součtem naměřených hodnot jednotlivých faktorů.

 

Hodnocení pracovních funkcí

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.