Executive Search

Poradenství

Základní info

Co je to?
Speciální metoda vyhledání top manažerů a úzce specializovaných odborníků. Jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta, který je předem vytipován ze společností ve stejném nebo příbuzném oboru s Vaší činností nebo na stejných pozicích a který nemusí aktivně hledat nové uplatnění, ale může být nabídkou osloven natolik, že se rozhodne změnit zaměstnavatele.

Přínosy pro Vás
- Vaše společnost zůstane anonymní po celou dobu vyhledávání.
- Vaše pověst na pracovním trhu zůstane zachována, protože za celý proces je zodpovědná naše společnost.
- Získáte přehled o potenciálních kandidátech, aktuálně zaměstnaných v jiných společnostech, kteří splňují Vaše požadavky.
- Kandidáti jsou zkušení v daném oboru či ve výkonu na dané pozici, takže získáváte již hotové zaměstnance, u kterých není nutné dlouhodobé zaškolení a příprava.

Proces zahrnuje
zmapování situace na trhu – vytipování potenciálních uchazečů – jejich diskrétní oslovení – osobní pohovory s konzultantem – představení seznamu vybraných uchazečů klientovi – organizace pohovorů u klienta - zpětnou vazbu a systematickou péči o klienta

Obory
automobilový průmysl
elektronický a elektrotechnický průmysl
spotřební průmysl
potravinářský průmysl
farmaceutický průmysl
stavebnictví
IT a telekomunikace
bankovní a finanční služby
cestovní ruch & gastronomie
ostatní služby

Executive Search

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.