Executive Appraisal

Poradenství

Základní info

Dnešní Evropa prochází neustálými změnami a stává se dynamičtější. Společnosti jsou postupně vystavovány větším změnám a rostoucím požadavkům. Lidské zdroje jsou a i nadále budou faktorem určujícím úspěch firmy.

Pouze ten nejlepší management se bude schopen úspěšně vyrovnat s náročnými požadavky tak, aby společnost obstála mezi konkurencí. Manažeři, kteří mají jasnou vizi a smysl pro inovace, kteří se dokáží nadchnout a převzít odpovědnost, jsou tvůrci obrazu budoucnosti.

Efektivní, dobře fungující manažerské týmy jsou hlavním faktorem dynamického vývoje firem. Požadavky na management se však neustále mění. Metoda manažerského auditu umožňuje objektivně zhodnotit schopnosti některých či všech členů manažerského týmu firmy a posoudit manažerský potenciál vrcholových i středních manažerů.

Manažerský audit je velmi efektivním nástrojem zejména v situaci, kdy firma mění, či nově vytváří svou strategii a provádí restrukturalizaci. Pomáhá investorům při rozhodování o akvizicích firem či při zakládání společných podniků. Je rovněž důležitým a užitečným nástrojem při privatizačních projektech, jež často mění manažerské požadavky. Multinacionální společnosti používají manažerský audit i k analyzování procesu vnitřního vývoje managementu.

Výchozími kroky manažerského auditu jsou analýza stávající tržní situace společnosti, definice jejích cílů a strategií a vytvoření systému odborných i osobnostních požadavků na jednotlivé manažerské pozice. Na ně navazuje vlastní posouzení manažerských předpokladů jednotlivých členů řídícího týmu firmy, jejich schopností, dovedností a zkušeností i posouzení jejich vzájemné součinnosti, tj. výkonnosti a manažerského potenciálu řídícího týmu firmy jako celku. Toto posouzení se opírá především o provedení strukturovaných rozhovorů s jednotlivými manažery firmy. Na souhrnné zhodnocení manažerské situace ve firmě navazují doporučení dalšího odborného rozvoje jednotlivých pracovníků firemního managementu

Executive Appraisal

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.