Enjoyment centre

Poradenství

Základní info

ENJOYMENT CENTRE je jedno- až dvoudenní program, který má za cíl diagnostikovat úroveň kompetencí (ve smyslu souhrnu dovedností, postojů a schopností), stanovit predikci jednání hodnoceného v limitních situacích a v případě potřeby pomoci stanovit principy osobního rozvojového plánu.

ENJOYMENT CENTRE je postaveno na přímém prožitku, kterému jsou účastníci (hodnocení i hodnotitelé) vystaveni v průběhu konání EC. Zkušenosti z realizace AC a DC ukazují, že u některých frekventantů je stále obtížnější posoudit, zdali jednají opravdu podle svých kompetencí, nebo jen před hodnotiteli předstírají takovou činnost, která se od nich očekává. Tento jev je podmíněný rozšířením AC v poslední době (prakticky nenajdeme TOP manažera, který by se s principem AC/DC ještě nesetkal) a současně s velkým rozmachem vzdělávání, školení a tréninků. Frekventanti kursů jsou již dostatečně znalí, proto jsou schopni v rámci AC předstírat a hrát roli.

Principy ENJOYMENT CENTRE však tuto tendenci umenšují. Fakt, že je celé EC postaveno na jednom příběhu, kterého jsou i účastníci tvůrci, vede k tomu, že skupina účastníků mnohem rychleji převezme příběh za svůj a podle zákonů skupinové dynamiky upřednostní realitu prožívaného příběhu před realitou osobní, jinými slovy, každý účastník bude jednat v logice příběhu právě tak, jak je zvyklý.

 

Enjoyment centre

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.