Development Centre

Poradenství

Základní info

Je vhodné pro:

  • zjištění potenciálu na vyšší pozici v rámci Vaší společnosti,

  • stanovení úrovně znalostí a dovedností,

  • identifikaci pozic na kterých by mohli uplatnit své přirozené schopnosti a dovednosti,

  • identifikaci silných a slabých stránek - určení potencionálních rezerv a rizik,

  • rozhodnutí o dalším individuálním rozvoji - před začátkem komplexního vzdělávání zaměstnanců.

Přínosy

  • DC Vám umožní sestavit efektivní skupinové/individuální vzdělávací plány / definovat konkrétní vzdělávací moduly.

  • Podpoří motivaci Vašich zaměstnanců na participaci na dalším vzdělávání.

  • DC odpovídá konkrétním specifikům Vaší firmy a dané pracovní pozici.

  • Umožní posoudit reálnou úroveň znalostí a dovedností skupiny/pracovníka.


Development Centre

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.