Development-centre

Poradenství

Základní info

Metodika „Assessment-Centre/Development-Centre" (dále též jen AC/DC) je celosvětově uznávaná a používaná metoda hodnocení kompetencí zaměstnanců k výkonu určité činnosti, posuzování jejich osobnostních charakteristik i potenciálu k dalšímu rozvoji využitelná pro pracovníky na všech výkonných i řídících úrovních včetně top-managementu.

Metodiku AC/DC lze využít jak k výběru spolupracovníků (typické AC), hodnocení potenciálu dalšího rozvoje a identifikaci rozvojových potřeb (tj. DC), tak i jako netradiční individuálně-skupinovou rozvojovou metodu určenou zejména k nastavení razantní zpětné vazby účastníkům, podpoře jejich sebereflexe a podnícení zájmu o svůj další osobnostní i odborný rozvoj.

NSF realizuje veškeré výše popsané aktivity založené na metodice AC/DC, zejména se však danou metodiku snaží aplikovat právě posledním popsaným způsobem, a to v podobě dynamicky realizovaného DC založeného na řešení případových studií, manažerských cvičení a komunikačních her a sledujícího úroveň 10-15 osobních, sociálních a metodických kompetencí. V rámci DC je proveden i krátký zpětnovazební rozhovor, následuje vypracování a předání komplexního písemného hodnocení účastníkům spojené s delším rozvojovým rozhovorem a na jeho základě je následně zpracován ucelený individuální kariérní a rozvojový plán účastníka.

 

Development-centre

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.