Audit a tvorba mzdových a motivačních systémů

Poradenství

Základní info

Spravedlivě a objektivně nastavené ocenění zaměstnanců je základem zdravého klimatu v každé firmě, jelikož jde o jednu z nejcitlivěji vnímaných oblastí. Mzdy a odměny jsou významným motivujícím faktorem, který ovlivňuje fluktuaci, loajalitu, výkonnost a spolehlivost zaměstnanců. A pro spravedlivé a objektivní mzdy to platí dvojnásobně. Naši specialisté Vám pomohou nastavit nový nebo upravit stávající motivační systém, který bude úsporný, zaručí interní i externí rovnost a vyváženost ve vztahu k různým pracovním pozicím.

 

Co získáte?

  • Provedeme analýzu Vašeho současného mzdového a motivačního systému a identifikujeme jeho slabé či problémové oblasti.
  • Ve spolupráci s Vámi a s přihlédnutím k výkonnosti firmy navrhneme opatření, která zaručí jasná pravidla, transparentnost a spravedlnost.
  • Nový systém Vám pomůžeme parametrizovat a implementovat.
  • Dokážeme navíc simulovat dopady nového mzdového systému na ekonomiku firmy i jednotlivých zaměstnanců.
  • Kromě toho dokážeme vypracovat systém nemzdové motivace, který bude pro Vás výhodný a pro zaměstnance atraktivní. Doporučíme Vám soubor benefitů pro jednotlivé kategorie pracovních míst a zpracujeme pravidla pro jejich čerpání.

 

Audit mzdových a motivačních systémů lze provést samostatně, tj. bez následného zavedení nového systému odměňování.

Audit a tvorba mzdových a motivačních systémů

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.