Assessment / Development centrum

Poradenství

Základní info

Assessment centrum je určeno zejména pro výběr a hodnocení nových
zaměstnanců pro vybrané pozice společnosti. Development centrum je
určeno pro posouzení a rozvoj stávajících zaměstnanců společnosti.

Výhody:
používá se tam, kde je potřeba týmové práce, koordinace a kdy je
zaměstnanec odkázán na spolupráci s druhými  kombinuje různé metody, které jsou zaměřeny jak na individuální, tak týmovou práci, tedy     případové studie (tedy skutečný nebo smýšlený organizační problému,
který musí účastníci  vyřešit buď individuálně nebo ve skupině), praktická cvičení, modelové situace, testy, dotazníky  a další psychodiagnostické metody. Poskytuje tak komplexní posouzení a hodnocení účastníka      stejně tak jako umožňuje srovnání jednotlivých účastníků mezi sebou
navzájem  pracovní zadání a úkoly jsou tvořeny tak, aby co nejlépe odpovídaly konkrétní pracovní pozici, ale i podmínkám zadavatele a tak konkrétní pracovní realitě kompetentní a proškolení externí hodnotitelé pozorují, posuzují a hodnotí účastníky a jsou zárukou objektivního a nestranného přístupu závěrečná zpráva a jednotlivá doporučení jsou výsledkem analýzy všech dostupných dat na základě hodnocení jednotlivých hodnotitelů, společných poznatků a závěrů a je určena jak účastníkovi, tak jeho nadřízenému pracovníkovi.

Assessment / Development centrum

$course.accreditationsStr
Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.