Assessment Centrum

Poradenství

Základní info

Interview kandidáta neodhalí. DRILL® Assessment Centrum ano

 

• Individuální, skupinová a hromadná forma

• Nastavíme nebo upravíme AC – vyškolíme Vaše zaměstnance

 

Jaké jsou výhody Assessment Centra?

• Nejobjektivnější metoda výběru zaměstnanců

• Kvalitnější výběr snižuje fluktuaci zaměstnanců a tím i Vaše personální náklady

• Paralelní porovnání několika kandidátů v různých modelových situacích více hodnotiteli

• Hodnocení kandidátů v modelových situacích, které se blíží realitě

• Hromadné AC, ve srovnání s interview, šetří Váš čas

 

Proč využít DRILL® Assessment Centrum?

• Zkušenost DRILL hodnotitelů – HR manažer, účastník AC, dodavatel

• Flexibilita, praktičnost, individualizace

• Orientace na výsledek

• Obecné nebo odborné modelové situace

• Volitelná psychodiagnostika

• AC pro vyšší, střední management, KAM, obchodníky, zákaznický servis a specialisty

 

Jak probíhá DRILL® Assessment Centrum?

• AC může mít individuální nebo skupinovou formu, příp. může proběhnout formou hromadného AC.

• AC se skládá ze série modelových situací (simulace reálných pracovních situací) a případových studií, realizovaných individuálně nebo formou skupinové práce.

• Hromadné AC má obvykle 2-3 kola, kdy po prvních dvou úlohách jsou vyřazení zcela nevhodní kandidáti a do druhého kola (pokračujícího bezprostředně po kole prvním) pokračuje pouze užší skupina kandidátů.

• Realizace AC zabere obvykle 1 den, ev. půl dne u hromadných AC (+ ½ - 1 den na přípravu a cca ½ - 1  den na vyhodnocení výsledků, resp. psaní závěrečných zpráv.

 

Jaké jsou obvyklé typy úloh v AC?

• Prezentace (individuální úloha) – na zadané téma, obchodní prezentace nebo sebeprezentace (představení).

• Porada (skupinová úloha) – řešení zadaného problému, příprava návrhu nebo doporučení pro rozhodnutí managementu, dělení rozpočtu na konkurenční projekty, apod.

• Jednání (individuální úloha s hranou rolí partnera v jednání) – jednání se zákazníkem, problémové jednání se zaměstnancem, apod.

• Pracovní den (individuální úloha) – sestavení nového harmonogramu pracovního dne v limitovaném čase, když jsou zadány časově konfliktní požadavky, navíc s různými prioritami.

• Helikoptéra (skupinová úloha) – argumentace pro a proti stanovenému tématu, účastníci jsou ve 2 skupinách, jedna skupina je „pro“ druhá „proti“.

• Případová studie (individuální úloha) – účastník dostane např. data o prodeji za poslední rok, výroční zprávu potenciálního klienta, rozpočet oddělení a má v limitovaném čase navrhnout obchodní strategii pro další období, vyhodnotit zda oslovit daného zákazníka, navrhnout úspory 20% v rozpočtu oddělení, apod.

• Prodej služby, výrobku (individuální úloha s hranou rolí partnera) – telefonní či osobní forma. Jedná se o simulaci prodejního telefonátu či schůzky.

 

Kdo hodnotí účastníky AC?

• Účastníci AC jsou hodnoceni skupinou hodnotitelů. Doporučený poměr jsou 2-3 účastníci na 1 hodnotitele. U hromadných AC jsou obvykle 2-3 hodnotitelé na 10-20 kandidátů.

• Každý hodnotitel hodnotí účastníka individuálně ve stanovených kompetencích, po skončení úloh vedou hodnotitelé o svých pozorováních a závěrech diskuzi.

 

Je součásti AC psychologické testování?

• Psychologické testování není nutnou součásti AC, protože jde o zcela samostatnou (dotazníkovou) metodu hodnocení.

• Její zařazení do AC má výhodu efektivního využití času účastníků a účast psychologa při AC je zároveň užitečná přidáním dalších „hodnotících“ očí a opačně - může-li psycholog pozorovat testované účastníky „v akci“, umí lépe verifikovat výsledky psychologických testů.

 

Jaké jsou výstupy AC?

• Výstupem AC je písemná zpráva se slovním komentářem k průběhu AC a s hodnocením jednotlivých účastníků.

• Slovní hodnocení účastníků je obvykle ve struktuře:

            -       Silné stránky

            -       Slabé stránky

            -       Doporučení pro další rozpoj

            -       Poznámky, upozornění

• Kromě slovního hodnocení je výstupem AC (DC) tabulka s vyhodnocením číselných výsledků hodnocení jednotlivých kompetencí (souhrnně – průměry za všechny hodnotitele).

• V případě AC je výstupem také pořadí kandidátů.

 

Pro více informací: info@drill.cz

Assessment Centrum

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.