360° zpětná vazba (Multifeedback IQ)

Poradenství

Základní info

Zpravidla víte, jaké jsou výsledky práce vašich zaměstnanců. Ale chcete vědět, jak svoji práci vykonávají? Chcete, aby vaši lidé měli nezkreslené zrcadlo výkonnosti a úspěšnosti v působení na okolí? Chcete je účinně motivovat ke změně pracovního jednání? K tomu vám může posloužit Multifeedeback IQ.

 

Multifeedback IQ je založen na dotazníkové metodě, kdy příslušný hodnocený dostává informace o tom, jak si vede, od těch, s nimiž pracuje a pro které pracuje. To znamená, že do zpětně vazebního procesu jsou zapojeni přímí podřízení, příslušný nadřízený, ale i další interní zákazníci (kolegové) ve společnosti a externí zákazníci, případně externí spolupracovníci.

Dotazník obsahuje vybrané charakteristické dimenze chování, přičemž každou dimenzi vyjadřuje několik položek. U každé položky je měřen současný stav a optimální (žádoucí) stav.

Dotazník je sestavován ve spolupráci s objednatelem, což má obrovskou výhodu v tom, že může být „šitý na míru“ pro příslušnou organizaci, a tím se maximalizují potenciální praktické užitky pro klienty. Při sestavování dotazníku je možné vycházet z předem připravené a ověřené sady dimenzí, případně je možné na přání klienta vyvinout další požadované dimenze.

Výsledky vícenásobné zpětné vazby od všech zúčastněných osob jsou převedeny do přehledných radarových grafů podle jednotlivých dimenzí chování, případně do celkového, shrnujícího grafu, který dává celkový přehled o stavu všech položek. Součástí vyhodnocení je tzv. index shody. Tento index ošetřuje možné zkreslení výsledků při práci s průměrnými hodnotami.

Dotazník lze administrovat přímo ve firmě formou „tužka – papír“, nebo je možné administrovat dotazník přes webové rozhraní Interquality.

 

více informací na: info@interquality.cz

360° zpětná vazba (Multifeedback IQ)

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.