Individulání koučink

Poradenství

Základní info

Která rada je nejhorší? Říká se, že nevyžádaná. Máme rádi to, na co přijdeme sami, co sami vytvoříme. Někdy se to však nedaří. Proto vznikl koučink jako forma pomoci, která zachovává výhody vlastního rozhodování.

Koučink jako forma pomoci v dosahování cílů a metoda osobního rozvoje staví na rozvojovém potenciálu koučovaného, nikoliv na jeho současných schopnostech a dovednostech. Koučovaný v dialogu s koučem hledá řešení svých problémů a úkolů. Nalezená řešení jsou jeho vlastní, je s nimi plně ztotožněn. Při koučinku získává kompetentnost řešit v budoucnu obdobné úkoly samostatně a bez cizí pomoci.

Koučink má svoje využití nejen jako forma externí pomoci zvládat náročné situace, ale i jako manažerský princip. Využití koučinku při vedení lidí přináší řadu výhod. Upevňuje samostatnost pracovníků, vede k přijímání osobní odpovědnosti, zvyšuje motivaci a v maximální míře využívá schopností lidí. Využití koučinku významně snižuje kapacitu nutnou k řízení organizace, snižuje tak náklady a zvyšuje výkonnost.

Vycházíme ze systemické metody obohacené o prvky dialogického koučinku. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem z exekutivy uplatňujeme spíše "tvrdší" partnerský přístup orientovaný na výsledky. 

 

Individulání koučink

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.