OUTSOURCING HR PROCESŮ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  480109

Popis poradenství OUTSOURCING HR PROCESŮ

Které oblasti personální práce jsou vhodné pro outsourcing?


 • Poradenství v oblasti personálního plánování a kariérového rozvoje

 • Nábor a výběr

 • Personální administrativa a mzdová agenda

 • Hodnocení výkonu / potenciálu

 • Systém odměňování, motivační a retenční programy

 • Trénink a rozvoj

 • Péče o zaměstnance

 • OutplacementJaké výhody klientům outsourcing dílčích personálních činností přináší?


Přenesení operativních / rutinních záležitostí HR oddělení (řešení problémů jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, hledání nových zdrojů, apod.) na externího dodavatele umožňuje HRM soustředit na strategické oblasti a core business, podporu managementu a skutečné řízení, čímž se výrazně zvýší jeho flexibilita a zároveň dojde k úspoře nákladů na mzdy HR specialistů a na inovace know-how.


Možnosti využití outsourcingu


Na základě potřeb klienta navrhneme komplexní schéma pro optimální fungování libovolné organizační jednotky (stávající či nově vytvářené):


 • navrhneme plán vybudování a rozvoje / optimalizace provozu vybraného pracoviště (odhadneme předpokládaný počet pracovníků a jejich strukturu, navrhneme systém organizace pracovních skupin, event. rozdělení směn, poradíme Vám v otázkách ergonomie a kultury pracovního prostředí),


 • podle Vašich požadavků zajistíme nábor a výběr pracovníků formou úplného outsourcingu (zadání inzerce, komunikace s uchazeči v rámci všech kol výběrového řízení, selekce CV, telefonický prescreening a standardní testování uchazečů, osobní pohovory a následné zpracování posudků na kandidáty, kteří Vám budou představeni) nebo nabídneme pomoc při zajištění jednotlivých fází náborového procesu,


 • převezmeme vedení personální administrativy a zpracování mzdové agendy,


 • sestavíme schéma pro pravidelné hodnocení pracovníků a proškolíme Vaše zaměstnance, jak efektivně využívat jednotlivé hodnotící nástroje, případně jsme schopni zajistit hodnocení externě (Assessment Centre, 360-stupňová zpětná vazba, Mystery Shopping / Calling),


 • navrhneme systém odměňování pracovníků (motivační program a systém bonusů, retenční programy pro špičkové pracovníky),


 • stanovíme rozvojové a kariérní plány pro jednotlivé pracovníky, zajistíme školení Vašich pracovníků (od administrativních/dělnických pozic po střední management) vč. rutinních školení v oblasti BOZP a PO


 • zajistíme zdravotní péči, resp. psychosociální služby


 • v případě potřeby Vám poskytneme proškolené pracovníky na zástup po dobu školení, nemoci, dovolených nebo na mimořádné projekty

 • převezmeme agendu spojenou s penzionováním a propouštěním pracovníků, v případě velkých organizačních změn (jako např. restrukturalizace společnosti) můžeme nabídnout řízený proces outplacementu.


Na požádání Vám rádi poskytneme reference k jednotlivým službám.