EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

OUTPLACEMENT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  689429

Popis poradenství OUTPLACEMENT

Outplacement je služba, která má za cíl redukovat nebo dokonce eliminovat všechny negativní vlivy propouštění, zejména však pomoci propouštěným zaměstnancům.

 

V našem pojetí, vycházejícím zejména z přístupu amerických autorů (Morin, Meyer, Shadle, Brammer, Humberger, Challenger, Lebo a další) chápeme outplacement zejména jako odbornou podporu při aktivitách propouštěného zaměstnance na trhu práce a rovněž jako psychosociální podporu.


Hlavní cíle projektů outplacementu, které realizujeme jak formou individuální péče, tak skupinově formou seminářů s následnou individuální péčí, jsou tyto:


 •  
  • První pomoc“ - psychologická podpora propouštěnému zaměstnanci ze strany odborníka - konzultanta za účelem zvládnout prvotní šok a negativní emoce plynoucí z propuštění

  • Podpora v sebehodnocení, reálném posouzení vlastních předpokladů a hledání nové, optimální práce

  • Podpora v osobním i profesním vývoji s cílem dosažení vytýčeného kariérního cíle

  • Snížení rizika vzniku právních sporů mezi propouštěným zaměstnancem zaměstnavatelem neutralizací negativních emocí

  • Udržení a podpora obrazu firmy jako seriózního zaměstnavatele, který dovede ocenit hodnotu svých zaměstnanců

  • Podpora manažera pověřeného propouštěním

  • Uklidnění zaměstnanců, kteří ve firmě zůstávají

  • Konkrétní informace o kariérových možnostech na trhu práce, motivace k práci na své vlastní kariéře (zamezení byť jen krátkodobé ztráty kontaktu s trhem práce)Advanced Search realizuje v rámci programu následující konkrétní řešení:


 •  
  • Cyklus individuálních setkání s účastníkem programu – informace o trhu práce a možnostech uplatnění, volba informace o vhodných strategiích hledání práce a vystupování ve výběrových řízeních, psychosociální podpora

  • Informační příručka pro účastníka programu zachycující informace předávané v průběhu programu písemně (včetně tipů na servery a tisk s nabídkami práce, ukázka vhodné formy CV, doporučení, jak vystupovat u výběrového pohovoru atd.).

  • Hotline“ – možnost kontaktovat kdykoli během programu konzultanta prostřednictvím mobilního telefonu či e- mailu

  • Psychodiagnostika doplní komplexní hodnocení situace a potenciálu účastníka, přispěje k sebepoznání účastníka a jeho lepší profesní orientaci.
Jako příklad uvádíme program semináře, který byl součástí konkrétního projektu: • pracovní trh v ČR a regionech: pracovní příležitosti, současné trendy na trhu práce – požadavky a nabídky zaměstnavatelů

 • diskuse konkrétní situace účastníka, porovnání s možnostmi pracovního trhu v daném regionu

 

 • základy psychohygieny v případě ztráty zaměstnání - zdůraznění aktivního přístupu při hledání zaměstnání, udržení denního rytmu a základních pracovních návyků

 • plánování kariéry – krátkodobé, dlouhodobé cíle, kariérové plánování krok za krokem

 • SWOT analýza sama sebe jako profesionála

 • zadání domácího úkolu – účastník bude požádán o vypracování vlastní SWOT analýzy, která bude poté diskutována na dalším setkání

 

 • zdroje při vyhledávání vhodných pracovních nabídek

vyhledávání na internetu – webové portály s nabídkami práce – aktivní vyhledávání nabídek, pasivní vyhledávání zadáním vlastního profilu

přímé oslovování vybraných zaměstnavatelů – kontakt prostřednictvím webu, e-mailu, telefonu, osobní kontakt. Reakce na konkrétní nabídku, oslovení firmy nevztahující se ke konkrétní nabídce

personální agentury a jejich role na trhu práce, vztah kandidát - agentura - zaměstnavatel a rizika. Specifika spolupráce s personální agenturou

nabídky práce v tisku – kde hledat, jak nabídky posuzovat a jak reagovat

úřady práce – jejich úloha, jak s nimi komunikovat

networking – „rozhození sítí“ mezi přáteli, známými z branže i mimo, rodinou a aktivní správa „sítí“

profesní a zájmové webové stránky

 • rizika při vyhledávání pracovních nabídek – aneb „Jak nenaletět“ - Multi Level Marketing, nabídky práce se vstupním poplatkem, práce z domu apod.

 

 • výběrový pohovor

 • jak se na pohovor připravit, jak během pohovoru vystupovat, obvyklé otázky u pohovoru

 • pohovor u potenciálního zaměstnavatele vs. pohovor v personální agentuře

 • pohovor s personalistou vs. pohovor s manažerem

 • zakázané otázky při pohovoru

 • reference

 • speciální typy pohovorů a jak se na ně připravit: panelové interview, behaviorální interview, stresové interview

 • speciální typ výběrového řízení a příprava na něj: psychodiagnostika, interaktivní situace, assessment centra: skupina kandidátů při řešení problému, dvojice kandidátů, kandidát vs.figurant, prezentace

 • co následuje po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení – prezentace nabídky, podpis pracovní smlouvy, typy pracovních smluv – jejich výhody a nevýhody

 • modelový pohovor (v případě zájmu pohovor lektor – účastník, případně simulace pohovoru lektory)
Příklad doplňujeme závěrečnou pasáží ze zprávy o realizaci outplacementu:


Aktuální situace:

 • Účastník má zpracován strukturovaný profesní životopis ve standardním moderním formátu, má zpracován vhodný motivační dopis

 • Účastník má k dispozici mj. typy na vhodné webové portály s pracovními nabídkami a je připraven je pravidelně navštěvovat

 • Účastník je zařazen ve výběrovém řízení na manažerskou pozici v oblasti ICT prostřednictvím Advanced Search Technology

 • Mimo oblast koordinace a vedení interního ICT oddělení či projektů v oblasti ICT uvažuje účastník i o uplatnění v oblasti auditu, poradenství v ICT

 • Konzultanti budou k dispozici účastníkovi programu i nadále prostřednictvím telefonu a e-mailu.