Vyladěný tým a jak ho sestavit

Poradenství

Základní info

Rozvojový dvoudenní program  pro 6-12 účastníků. Rozvíjí schopnost využívat specifických osobnostních rysů ke zvyšování efektivity práce týmu. Součástí programu je domácí příprava a osobní testy. Koncipován jako otevřený nebo firemní program.


Naše rozvojové programy představují ucelený soubor nástrojů pro rozvoj firemní kultury s cílem zvyšovat efektivitu a výkonnost a zároveň být atraktívním zaměstnavatelem.


Obsah

 • Osobnostní charakteristiky a profily

 • Týmová dynamika a osobní role

 • Transakce v komunikaci a spolupráci

 • Silné a slabé stránky a postoj k nim

 • Zpětná vazba a její využití

 • Projevy osobních charakteristik v reálných situacích

 • Sebereflexe a sebekontrola

 • Respekt a jeho hranice


Co Vám to přinese?

 • Dovednost spolupracovat s různými osobnostními typy

 • Porozumění různým projevům chování

 • Schopnost stavět na silných stránkách

 • Dovednost orientovat se v složitých sociálních systémech

 • Znalost, jak sestavit skvělý tým


Komu je program určen? 

 • Reálným i ad hoc týmům

 • Všem, kdo chtějí rozvíjet efektivitu v týmu

 • Účastníkům na všech stupních firemní hierarchie

Vyladěný tým a jak ho sestavit

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.