Týmové dohody jako základ efektivní spolupráce

Poradenství

Základní info

Rozvojový třídenní program pro 6-12 účastníků. Zabývá se optimálním stylem chování v různých situacích běžných při spolupráci v týmu. Na základě hlubokého sebepoznání a poznání ostataních rozvíjí schopnost otevřeně komunikovat a řešit úkoly v týmu. Součástí programu je domácí příprava a osobní testy.


Naše rozvojové programy představují ucelený soubor nástrojů pro rozvoj firemní kultury s cílem zvyšovat efektivitu a výkonnost a zároveň být atraktívním zaměstnavatelem.


Obsah

 • Sedm stylů chování a jejich projevy

 • Výhody a rizika jednotlivých stylů

 • Projevy chování v 6 modelových situacích

 • Skutečné a optimální normy chování

 • Synergie v týmové práci

 • Reflexe a zpětná vazba při formování norem týmu

 • Stupně otevřenosti

 • Projevy chování účastníků v reálných situacích

 • Vliv jednotlivce na týmovou kulturu

 • Plány osobního rozvoje jednotlivých účastníků


Co Vám to přinese?

 • Sebeuvědomění a sebepoznání

 • Schopnost identifikovat styl chování ostatních

 • Pochopení souivislostí mezi postojem a chováním

 • Popis ideální týmové kultury a norem chování

 • Konkrétní kroky rozvojového plánu


Komu je program určen?

 • Reálným i ad hoc týmům

 • Všem, kdo si uvědomují potřebu efektivní spolupráce

 • Účastníkům na všech stupních firemní hierarchie

Týmové dohody jako základ efektivní spolupráce

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.