Analytické služby v oblasti štatistické analýzy dát a data miningu

Poradenství

Základní info

ACREA ponúka širokú škálu analytických a konzultačných služieb v oblasti štatistického spracovania dát a data miningu. Na základe dlhoročných skúseností sme Vám schopní poskytnúť potrebné znalosti  pre úspešné dokončenie vašich projektov.

Štatistická analýza dát

Štatistika je veda, ktorá hľadá vzťahy skryté v dátach. Snáď každé dáta obsahujú nejakú informáciu, ale tá je ukrytá v celom súbore a nie je priamo uchopiteľná. Štatistika informáciu z dát získava a prevádza ju do zrozumiteľnej formy. Úlohou užívateľa štatistickej analýzy je informáciu potom správne interpretovať, previesť na znalosť a prípadne na základe tejto znalosti konať.

Kvalitná štatistická analýza sa nepokúša informáciu z dát získať iba presne a úplne, ale snaží sa ju previesť do takej podoby, aby ju používateľ mohol pochopiť a aby mu bola užitočná. K tomu slúži celá škála štatistických metód od najjednoduchších popisných štatistík až po komplexné modely viacrozmernej štatistickej analýzy. Dôležitou súčasťou analýzy sú grafy pre prehľadné zobrazenie, ako základných vzťahov v dátach, tak aj výsledkov modelovania.

Podstatnou súčasťou analýzy je tiež príprava dát, použitie štatistických metód na nekvalitné dáta vedie ku skresleným výsledkom, a tým aj k zlému pochopeniu analyzovanej problematiky. Štatistická analýza obsahuje dostatok nástrojov na odhalenie a odstránenie javov v dátach, ktoré by viedli k skresleniu výsledkov.

Dostupné služby

 • štatistické spracovanie dát
 • komplexné úlohy zahŕňajúce prípravu dát, štatistickú analýzu a vytvorenie záverečnej správy alebo prezentácie, je vhodné, aby zákazník prispel k riešeniu svojou vecnou znalosťou analyzovanej problematiky
 • vytvorenie výstupov z analýz, ktoré si zákazník sám interpretuje a poslúži mu na vytvorenie záverečnej správy
 • spracovanie výskumných, transakčných a prevádzkových dát, vrátane časových radov
 • podpora výskumu
 • voľba prípadov do výskumu metódami pravdepodobnostného výberu (prostý, skupinový, vrstvený, viacstupňový)
 • príprava dotazníkov pre webový, telefonický a off-line výskum (CAWI, CATI a CAPI)
 • zber a získavanie dát prostredníctvom sesterskej spoločnosti SC & C, spol. s r.o .
 • analytický audit
 • kontrola prípravy dát a ich vhodnosti pre modelovanie
 • kontrola vykonanej analýzy a návrh alternatívnych variantov riešenia
 • kontrola záverečnej správy z hľadiska štatistickej správnosti
 

Dataminingové projekty

Data mining je najrýchlejšie rastúcou časťou Business Intelligence. Jeho cieľom je získať z dát komplexnejšie a užitočnejšie informácie, ako by sme ich boli schopní nájsť obyčajnou exploračnou štatistickou analýzou. Tieto informácie nám pomôžu v riešení najrôznejších (obchodných) problémov.

Aj keď bol data mining donedávna doménou veľkých telekomunikačných alebo finančných organizácií, dnes sme vďaka technologickému rozvoju, nižšej cene a vyššej dostupnosti sofistikovaného softvéru schopní ponúknuť riešenia naprieč všetkými odbormi bez ohľadu na veľkosť organizácie.

Dostupné služby

 • návrh a tvorba nového riešenia
 • príprava a tvorba riešení prediktívneho modelu samostatne nad Vašimi dátami
 • príprava a tvorba formou jednorazových alebo pravidelných konzultácií u Vás v organizácii
 • implementácia a zaškolenie do softvéru pre tvorbu prediktívnych modelov
 • audit súčasného riešenia
 • kontrola Vašich postupov pri tvorbe riešení
 • evaluácie predikčných schopností Vašich modelov
 • návrh alternatívnych variantov riešenia, úprava procesov v organizácii

Analytické služby v oblasti štatistické analýzy dát a data miningu

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.