Hodnocení pracovních funkcí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Poradenství

  • ID akce:
    393151

Popis poradenství Hodnocení pracovních funkcí

Metoda hodnocení pracovních funkcí Hay Guide Chart and Profile Methodology je světově nejrozšířenějším přístupem k hodnocení pracovních pozic nebo rolí. Může být aplikována na jakýkoliv druh, úroveň, či význam pracovní funkce. Je používána ve společnostech sestupně a využívá mnoho variantních procesů, umožňujících praktickou aplikaci hodnocení v každém konkretním případě specifického prostředí společnosti. Metodika je založena na klasifikaci osmi sledovaných faktorů-kriterií, kterými se vystihují tři základní charakteristiky každé pracovní funkce: Znalosti a dovednosti (know-how), Řešení problémů a Odpovědnost. Velikost pracovní funkce je pak vyjádřena součtem naměřených hodnot jednotlivých faktorů.