Vypracování a aktualizace dokumentace pro EMS podle norem řady ISO 14001

Poradenství

Základní info

Vypracování veškeré dokumentace pro EMS podle ISO 14 001, např.:


  • registr environmentálních aspektů a dopadů

  • registr monitorování a měření

  • registr hodnocení dodavatelů a odběratelů

  • registr souladu s právními požadavky

  • registr souhlasů a povolení (podnikové dokumentace)

  • environmentální interní a externí komunikace podniku

  • registr odběratelů odpadů

  • registr environmentálních podnikových indikátorů (EPI)

  • a další


Pravidelná aktualizace stávající dokumentace pro EMS dle požadavků podniku


Odborné poradenství a příprava na interní a externí audity

Vypracování a aktualizace dokumentace pro EMS podle norem řady ISO 14001

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.