TOP C - Příprava a moderace workshopů

Poradenství

Základní info

Předání zprávy posluchačům je stejně důležité jako informace sami o sobě.

 

 

Nabízíme prvotřídní moderaci mítinků, firemních porad a workshopů.

Profesionální moderátoři TOP C mohou řídit vaše setkání, prezentovat váš program, nebo připravit vlastní program.

Poradíme Vám jak připravit vhodné materiály pro účastníky a jak nastavit hodnocení pro témata tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

TOP C moderátoři mohou dosáhnout dohody, vyzvat k akci, posílit obsah sdělení, efektivně získat požadované informace z cílové skupiny a maximalizovat zapojení osob s cílem pokročit v projektu.

Využít služeb externího moderátora je nutné, pokud potřebujete pomoci shromáždit potřebné informace, využít brainstormingu, řešit problémy, strategicky plánovat, stejně tak jako při mnoha dalších druzích setkání.

TOP C facilitace mítinků a workshopů je dobrý nápad, pokud potřebujete, aby vaše jednání byla zaměřena na svůj cíl a byla produktivní.

Profesionální moderátor/facilitátor může pomoci vaší skupině identifikovat klíčové otázky a soustředit se na ně, dělat rozhodnutí a posunout jednání vpřed.

Pravděpodobně hlavní důvod, proč společnosti a jednotlivci využívají služeb profesionálního moderátora je jeho objektivita a požadovaný odstup a nezaujatost.

 

 

Jakou výhodu vám přinese profesionální moderátor TOP C

  • Profesionální moderátor umožňuje lidem soustředit se na důležité otázky, aniž by se musel starat o detaily probíhajícího jednání
  • Poskytuje strukturu a organizaci jednání
  • Minimalizuje nebo dokonce zažehnává mezilidské konflikty v případě citlivých témat
  • Je schopen udržet objektivitu
  • Maximalizuje pravděpodobnost, že cílů jednání bude dosaženo ve stanoveném čase
  • Pomáhá skupinám i jednotlivcům dosáhnout porozumění a dohody
  • Řídí jednání tak, aby byla vyváženost mezi vážností a humorem
  • Je neutrální při řízení diskusí a pomáhá v nadhledu na „celkový obraz“
  • Dokáže vyvolat kreativitu a zapojení účastníkůTOP C - Příprava a moderace workshopů

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.