Systémy řízení (ISO, OHSAS, Six Sigma...)

Poradenství

Základní info

TES Praha, jako jedna z vedoucích profesionálních firem v oblasti přípravy na certifikace podle mezinárodních standardů, nabízí svým klientům širokou paletu komplexních služeb. Náš globální integrovaný přístup, který kombinuje znalosti systémů řízení a jejich inovaci se znalostmi příslušné obchodní činnosti a průmyslového odvětví pomáhá našim klientům dosahovat vynikajících výsledků.

Systémy řízení pomáháme aplikovat v následujících oblastech.

 

ISO 9001:2000 je základní normou systémů managementu jakosti. Organizace certifikují tuto normu, aby prokázaly kontinuální jakost svých výrobků a služeb.

>> více


ISO 14001:2004 je základní normou environmentálních systémů managementu. Její certifikace je prezentuje pozitivní vztah organizace k životnímu prostředí.

>> více

OHSAS 18001:1999 je mezinárodní specifikací definující požadavky na systém managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikace této specifikace je zárukou systematického přístupu organizace k BOZP.

>> více

SA 8000 je mezinárodní standard, který upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Normu zavádějí ty firmy, které chtějí deklarovat nejen kvalitu řízení, ale také společenskou odpovědnost.

>> více

Norma ISO/IEC 20000:2005 je první celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů.

>> více

ISO/IEC 27001:2005 je mezinárodní standard definující požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Systém managementu bezpečnosti informací je systematický přístup k řízení bezpečnosti důvěrných informací zahrnující zaměstnance, procesy.

>> více

V oblasti bezpečnosti potravin jsou v současné době využívány národní a mezinárodní standardy a specifikace řetězců. Národní a mezinárodní standardy se zaměřují především na systémy bezpečnosti potravin v obecném pojetí, kdy nyní v České republice dominuje certifikovaný systém kritických bodů HACCP a v roce 2005 vydaná norma ISO 22000.

>> více


Systém řízení kvality pro obor zdravotnických prostředků rozšiřje požadavky systému řízení vybudovaného podle požadavků normy ISO 9001 v oblastech, kde je nutné a vhodné naplnit další požadavky v zájmu ochrany života a zdraví konečných uživatelů prostředků (pacientů).

>> více

ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001:2000 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výrobci automobilů.

>> více

Six Sigma je podnikatelská filosofie zaměřená na neustálé zlepšování pomocí porozumění potřeb zákazníků, analýzy procesů a standardizace metod měření. Sigma je statistická koncepce, která představuje množství kolísání v procesu ve vztahu k požadavkům zákazníků nebo specifikacím. Jestliže proces funguje na úrovni Six Sigma, proměnlivost je tak malá, že výsledné produkty a služby jsou v 99,9997 % bez defektů.

>> více

Systémy řízení (ISO, OHSAS, Six Sigma...)

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.