Systém zlepšování s využitím modelu EFQM

Poradenství

Základní info

Znalost stavu a fungování organizace je nezbytným předpokladem jejího dalšího zlepšování a růstu konkurenceschopnosti. Dynamický model excelence EFQM (The European Foundation for Quality Management) představuje vhodný analytický nástroj, který tuto znalost poskytuje a dále pomáhá identifikovat možnosti pro další zlepšení.

Hodnocení prostřednictvím modelu EFQM je zaměřeno na devět klíčových oblastí organizace, ve kterých je organizace ohodnocena a následně srovnána s lídry v dané oblasti. Přínosem aplikace modelu EFQM je provedení systematické, komplexní analýzy dle prověřeného modelu a s ní související otevření dialogu zaměřeného na otázky strategického řízení, probíhajících procesů, silných a slabých stránek a dalších životně důležitých faktorů. Posledním krokem celého procesu je stanovení rozvojového akčního plánu, který z provedené analýzy přímo vychází.

 

Co získáte?

  • Komplexní analýzu organizace a všech jejich procesů a činností.
  • Možnost hodnotit všechny zavedené systémy řízení současně.
  • Odhalení oblastí pro zlepšování organizace.
  • Lepší využití silných stránek organizace.
  • Nalezení logické a efektivní vazby mezi strategií, plánováním cílů a výsledky.
  • Zvýšení konkurenceschopnosti a věrohodnosti organizace.
  • Zvýšení spokojenosti zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, vlastníků a dalších zainteresovaných skupin.

Systém zlepšování s využitím modelu EFQM

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.