Stanovení a audit výkonových norem

Poradenství

Základní info

Umíme měřit spotřebu živé práce a stanovovat úspory času s vazbou na optimální organizaci a kapacitní možnosti výrobních i nevýrobních zařízení.

Během práce využíváme osvědčené metodiky a vhodné technické a diagnostické vybavení, jež zaručuje maximální objektivitu a efektivitu. Pro stanovení normativních výkonů ve výrobě používáme metodu záznamu operací na videokameru a následné vyhodnocení jednotlivých časových dějů (chronometráže).

S našimi výsledky můžete pracovat i v budoucnu, neboť Vám předáme jednoduché nástroje v programu MS Excel pro tvorbu norem, přípravu výroby, plánování a operativní rozhodování.

 

Co získáte?

  • Optimalizaci počtu zaměstnanců.
  • Zvýšení produktivity práce.
  • Podklady pro plánování výroby.
  • Efektivnější využití strojních zařízení.
  • Určení optimálního výkonu zaměstnanců.
  • Doporučení změn v organizaci a dělbě práce.

Stanovení a audit výkonových norem

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.