Sociální průzkumy

Poradenství

Základní info

Typy průzkumů

Průzkum spokojenosti a potřeb zaměstnanců
Průzkum sociálního klimatu a organizační kultury
Průzkum vnitrofiremní komunikace

Přínos pro klienta

Objektivní poznání postojů zaměstnanců
Konkrétní doporučení ke zlepšení na základě průzkumu
Zvýšení důvěry zaměstnanců ve vedení firmy

Postup

1. Orientační pohovory s vybranými pracovníky
2. Sestavení dotazníku a konzultace s klientem
3. Distribuce dotazníku na pracovištích
4. Vyhodnocení dotazníku a vysvětlující pohovory
5. Zpracování výsledků a závěrečné zprávy
6. Prezentace výsledků

Odborný garant

PhDr. František Bělohlávek, PhD.

Sociální průzkumy

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.