Six Sigma jako poradenský projekt

Poradenství

Základní info

Zavedení iniciativy Six Sigma je nejčastěji vnímáno jako úkol pro útvar vzdělávání a významným externím partnerem proto bývá poskytovatel specializovaného školení. Konečným cílem iniciativy ale není dosáhnout proškolení určitého počtu tzv. Green Beltů či Black Beltů, ale dosažení stavu, kdy v podniku probíhá řada projektů zlepšování. Tyto projekty jsou zaměřeny na zvyšování spokojenosti zákazníků i na dosažení měřitelných finančních přínosů. V projektech se využívá řady nástrojů z oblasti aplikované statistiky, průmyslového inženýrství nebo teorie omezení a všechny projekty jsou plánovány a řízeny jednotnou metodikou.

 

I když je z pohledu nákladů největší položkou při implementaci Six Sigma školení členů projektových týmů tzv. Green Beltů, vyžaduje implementace především poradenskou podporu. Poradenství se přitom soustředí do dvou oblastí:

 1. Six Sigma jako celek

  1. Stanovení reálných cílů iniciativy specifických pro daný podnik vzhledem k jeho zákazníkům, technologiím, strategickým záměrům

  2. Vypracování vhodné organizační struktury Green Beltů, Black Beltů, Master Black Beltů, stanovení odpovědností, pravomocí a způsobů komunikace

  3. Analýza potřeb školení vzhledem k cílům školení a profilu účastníků

  4. Nalezení vhodného způsobu hodnocení úspěšnosti projektů (finanční i nefinanční přínosy)

 2. Jednotlivé projekty

  1. Stanovení realistických cílů projektu

  2. Odborná pomoc při použití statistických či jiných nástrojů a speciálního software

  3. Cílené poradenské intervence do skupinové dynamiky týmů

 

Kontakt: ing. Ivan Miller, vedoucí poradce, miller@interquality.cz

http://www.sixsigma-iq.cz

Six Sigma jako poradenský projekt

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.