Situační analýza

Poradenství

Základní info

SITUAČNÍ ANALÝZA Vám poskytne:

-      definici současné a budoucí legislativní situace týkající se zaměstnávání OZP a jejich
přímých dopadů na Vaší společnost
-      rozbor stávajícího stavu forem plnění povinného podílu zaměstnávání OZP
-      zjištění připravenosti společnosti zaměstnávat OZP
-      specifikaci sociálních přínosů zaměstnávání OZP
-      specifikaci konkurenčních výhod souvisejících se zaměstnáváním OZP
-      doporučení, jak efektivně řešit náhradní plnění
-      doporučení, jak motivovat stávající zaměstnance k přiznání ID
-      doporučení aktivit vedoucí k dosažení finančních přínosů spojených se zaměstnáváním OZP

Situační analýza

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.