Revitalizace firmy

Poradenství

Základní info

Revitalizace firmy

Proces "revitalizace firmy" zahrnuje drobné „opravy“ firmy, které nemají zásadní vliv na základní zaměření podniku či na jeho běžný chod. V rámci revitalizace rozlišujeme dva pojmy:

Ozdravení firmy - práce na firmě, která nemá zásadní funkční problémy, ale na druhé straně kvůli drobným, avšak podstatným nedostatkům nedosahuje plného potenciálu svých možných výsledků. Symptomy toho, že firma potřebuje ozdravení jsou zcela běžné: přetížení majitele či manažerů, stres, nedostatek důvěry uvnitř firmy, nízká otevřenost managementu vůči zaměstnancům, atmosféra strachu, častá a vysoká fluktuace zaměstnanců, dočasně zhoršené cash-flow firmy, které však nemá existenční charakter. Z toho vyplývá dlouhá doba splatnosti faktur od odběratelů či vůči dodavatelům, nízká míra organizace práce, zaměstnanci přesně nevědí, co mají dělat, špatná koordinace všech činností uvnitř firmy, časté zmatky uvnitř firmy, reklamace od zákazníků, atmosféra napětí atd. S takovými situacemi máme bohaté zkušenosti s velmi překvapivými výsledky.

Rozvoj firmy - práce na firmě, jež se rozvíjí zdravě a prosperuje, ale jejíž majitel zároveň chce další a viditelnější posun k ještě lepším výsledkům. Tato oblast práce na Vaší dobře fungující firmě zahrnuje naši maximálně kreativní a soustředěnou práci, neboť musíme najít další nová a funkční řešení, která přinesou Vaší firmě nová odbytiště a zákazníky, nové způsoby oslovení cílových skupin, nové způsoby reklamy a propagace, zefektivnění výroby a celkového chodu a organizace firmy, další motivaci Vašich lidí atd. Také v této oblasti máme dostatek zkušeností.

Více na: www.jip-pf.cz

Revitalizace firmy

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.