Posouzení psychické způsobilosti k výkonu profese, Assesment Center

Poradenství

Základní info

Pracovníci jsou posuzováni vzhledem k nárokům vyplývajícím z daného funkčního zařazení (např. v rámci výběrového nebo konkursního řízení, při výběru do vedoucí funkce, apod.), nebo nárokům vyplývajícím z dané profese (např. řidič, obsluha náročných strojů a zařízení, pracovníci kontroly procesů a pod.) dle specifických požadavků zadavatele. K posouzení psychické způsobilosti je použito standardizovaných psychodiagnostických metod.

Při výběru uchazečů pro vysoce zodpovědné funkce, jako součást konkursního řízení, nebo pro posouzení pracovníků při sestavování týmů řešících vysoce náročné úkoly vhodným je nástrojem Assesment Center Jedná se o intenzivní dvou až třídenní diagnostický program pro skupinu cca 5 - 12 posuzovaných osob, kombinující vyšetření pomocí psychodiagnostických metod s analýzou aktivit jednotlivců při řešení různých problémových úkolů Aktivity účastníků jsou pozorovány a posuzovány pomocí standardizovaných škál. Program se může zaměřit podle potřeby více na posuzování individuálních schopností jednotlivých osob, nebo na kompatibilitu jednotlivců a schopnost jejich vzájemné spolupráce v týmu.

Při výběru uchazečů pro vysoce zodpovědné funkce, jako součást konkursního řízení, nebo pro posouzení pracovníků při sestavování týmů řešících vysoce náročné úkoly vhodným je nástrojem Assesment Center Jedná se o intenzivní dvou až třídenní diagnostický program pro skupinu cca 5 - 12 posuzovaných osob, kombinující vyšetření pomocí psychodiagnostických metod s analýzou aktivit jednotlivců při řešení různých problémových úkolů Aktivity účastníků jsou pozorovány a posuzovány pomocí standardizovaných škál. Program se může zaměřit podle potřeby více na posuzování individuálních schopností jednotlivých osob, nebo na kompatibilitu jednotlivců a schopnost jejich vzájemné spolupráce v týmu.

Posouzení psychické způsobilosti k výkonu profese, Assesment Center

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.