Pomoc při využití ESF

Poradenství

Základní info

Pomoc při získávání finanční podpory ze zdrojů ESF poskytované na budování systémů vzdělávání, realizaci kurzů/tréninků a na zřizování podnikových vzdělávacích středisek/center. Naše společnost Vám pomůže při orientaci v plánovaných i vyhlášených výzvách, při přípravě, formálním i obsahovém zpracování a realizaci projektů.

Kdy je vhodná:

  • Má-li Vaše společnost vůli vzdělávat a nemá na to prostředky.

  • Plánuje-li Vaše společnost vytvořit koncept práce s lidskými zdroji a chybí jí finance.

  • Chce-li Vaše společnost získat finanční prostředky z ESF, ale nemá čas a personální zdroje, které může vyčlenit na přípravu, zpracování nebo realizaci projektu.

Přínosy pro Vaši společnost:
  • Získání dalších finančních zdrojů pro oblast vzdělávání.

  • Možnost zavést systémový přístup k řešení oblasti řízení lidských zdrojů ve firmě.

  • Minimalizace rizik, vyvarování se formálních chyb, časová úspora při usilování o podporu z veřejných zdrojů.

Pro bližší informace kontaktujte naše Zákaznické centrum.


Pomoc při využití ESF

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.