OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

Poradenství

Základní info

 • Efektivní obchodní korespondence

 • Jak vytvářet nabídky, které přesvědčí a získají profitabilní obchod a dlouhodobé zákazníky

 • Jak prezentovat nabídky

 • Příprava na výstavy a veletrhy

 • Jak úspěšně vystupovat na výstavě a veletrhu

 • Plánování obchodní činnosti

 • Vytváření Business planu

 • Zavádění a rozvíjení systému CDM (Customer Development Management = systému rozvoje zákazníka)

 • Jak zefektivnit týmový přístup systému rozvoje zákazníka

 • Nastavení kontrolních mechanismů prodeje

 • Používání analýzy SWOT

 • Vytváření strategického plánu rozvoje zákazníka

 • Budování profitabilního zákaznického portfolia

 • Jak řídit prodejní cyklus

 • Příprava a vedení obchodního jednání

 • Uplatňování pravidel efektivního vyjednávání

 • Analýza vlastních negociačních předpokladů a určení programu jejich rozvoje

 • Analýza jednotlivých vlivů rozhodovací jednotky (RJ) zákazníka

 • Ovlivňování faktorů rozhodování jednotlivých vlivů RJ zákazníka

 • Získávání souhlasu od lidí různých osobnostních typů

 • Zavádění a rozvíjení motivačních systémů odměňování v prodeji

 • Jak vytvářet a řídit Key Account Management

 • Uplatňování Lean sales managementu

OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.