MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ PŘI FÚZÍCH A AKVIZICÍCH

Poradenství

Základní info

Usilujeme o to, aby našimi klienty byly dlouhodobě úspěšné organizace, které umí získat, hodnotit a udržet si mimořádné zákazníky, zakázky a zaměstnance a které budou schopny neustále zlepšovat své produkty, procesy a hospodářské výsledky.

Fúze a akvizice vedou velmi často k situaci, kdy se "pod jednou střechou" ocitnou různé, někdy i nekompatibilní strategie, cíle, procesy, způsoby řízení, motivační systémy i informační systémy. Jejich vzájemnou integraci v jedné skupině (holdingu) nebo fúzované společnosti nazýváme "vnitřní fúzí". Naplánování a uskutečnění vnitřní fúze může být složitější, než vlastní právní provedení fúze.

Jsme proto připraveni Vám v procesu fúze či akvizice pomoci:
  • při plánování vnitřních integračních procesů
  • při stanovení podnikové strategie a sdílení cílů ve skupině
  • s nastavením systémů řízení a motivace
  • incoursing (sdílené služby ve skupině)
  • post merger integration (realizaci vnitřních integračních procesů při fúzi)
anebo Vám můžeme doporučit vynikající odborníky, kteří Vám s náročnými integračními procesy při fúzích pomohou.

MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ PŘI FÚZÍCH A AKVIZICÍCH

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.