Koučování

Poradenství

Základní info

Koučování

je podněcující rozhovor, v jehož průběhu máte možnost rozvíjet schopnosti a dovednosti, které již máte, naplánovat lepší uplatnění svých předností a získat nové pohledy na to, co vám případně tak dobře nejde.

Do koučování se můžete přihlásit sami se svými tématy, tužbami či plány.
Zaměstnavatel nebo řídící pracovník může objednat koučování pro své podřízené, kouč s koučovaným se v tom případě budou snažit naplňovat především jím stanovené úkoly.
Pracovním týmům nabízíme možnost koučování týmového, což je společná práce na zadání, které si buďto stanoví tým sám nebo je určeno nadřízeným.

„Koučování je specifický způsob učení se cíleně na vlastní zkušenosti, který se jeví být podstatně účinnější než pouhá snaha o předávání informací. Umožňuje koučovanému zužitkovat vlastní schopnosti a zkušenost novým, efektivnějším způsobem. Využívá toho, co funguje a co se daří a místo toho, co se nedaří hledá jiné, efektivnější způsoby.
Kouč se navíc snaží zjistit, co potřebuje samotný koučovaný a usiluje o to sladit jeho potřeby s požadavky, které jsou na něj kladeny. Vede ke změně postojů (nejen chování).“

Ceník

Individuální koučování 3200 Kč / hod.

Slevy

Fyzická osoba – podnikatel (sleva 50%) 1600 Kč/hod
Zdravotnická zařízení (sleva 70%) 900 Kč/hod.
Organizace působící v neziskovém sektoru (sleva 70%) 900 Kč/hod.
Soukromá osoba – nepodnikající (sleva 80%) 600 Kč/hod.

Týmové koučování se řídí zvláštním ceníkem.

Příplatky

za konzultace v cizím jazyce: 50%
netradiční časy: 20%
dojíždění do místa bydliště či na pracoviště klienta: 20% + úhrada cestovného

V případě dlouhodobějšího kontraktu se ceny řídí dohodou.

Poskytují

v Praze
MUDr. Olga Kunertová

Mgr. Jiří Chvála

Mgr. Barbora Toporčáková

více na: http://www.gaudia.cz/psychoterapie-psycholog-psychologicke-konzultace/koucovani

Koučování

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.