KOUČINK

Poradenství

Základní info

 

KAŽDÝ MŮŽE BÝT ÚSPĚŠNÝ

Víte, co chcete, nevíte jak, ale víte, že úspěch závisí na vás, a jste připraveni začít hledat
Chcete řešení na míru, které bude odpovídat vám a vaší situaci, ne obecné návody.

 

POTŘEBA

ŘEŠENÍ

Potřebujete dosáhnout významného zlepšení obchodních výsledků

Potřebujete si „uvolnit si ruce" a docílit více samostatnosti ve svém týmu

Potřebujete připravit svůj tým na těžký úkol tak, aby dosáhl daných výsledků

VÝSLEDKOVÝ KOUČINK

Chcete se plně realizovat, zamířit nahoru, mít více úspěchů a radosti z práce

Chcete změnit práci, zaměření či specializaci a definovat pracovní sebeurčení

KARIÉROVÝ KOUČINK

Chcete najít sám sebe, vyřešit vnitřní konflikty a dilemata, dosáhnout rovnováhy

Potřebujete vyřešit specifickou osobní situaci ve vztahu k blízkým lidem

OSOBNÍ KOUČINK

 

PŘÍSTUP TRENINK VILIM

Při koučování vás provádíme procesem uvědomování a realizací vlastních záměrů
Pomáháme pojmenovávat a odstraňovat postupně vynořující se bariéry a strachy
Vycházíme ze systém GROW+N (formulování cílů (goal), vnímání celkové situace a kontextu (reality), nalézání možných řešení (options), plánování akcí a výsledků (will) a zajištění nutných potřeb (needs)

Náš názor, řešení nebo pohled poskytneme pouze, budeme-li o to požádáni

Nasloucháme tak, abyste hlavně vy slyšeli sami sebe

Vy se budete rozhodovat, my budeme usilovat o to, abyste dosáhli svých cílů

 

TECHNICKÉ MOŽNOSTI

Budeme se s vámi setkávat v práci, u nás, na neutrální půdě, doprovodíme vás v terénu, spojíme se telefonicky, e-mailem či skypem, dle vašich potřeb.

 

TRVÁNÍ A INTENZITA
1 koučinkové setkání bývá v rozsahu 1-2 hodiny, při kontrolních konzultacích cca 15-30 minut. 

Pro déletrvající doprovod v terénu (půl den a déle doporučujeme stínování).

Intenzita: ne častěji než 1x měsíčně, ne déle než 3 hodiny (na 1 setkání), ne déle než 3 roky (u jednoho kouče),
ne méně než 1x za život

 

KOUČOVACÍ PROCES V TV

Přijetí poptávky, ověření témat a cílů k řešení - shoda na možnostech v rámci TV

Shodneme se na konkrétní zakázce - cílech, jasném rozdělení rolí a odpovědností 

Doporučení, ověření a výběr kouče

Vlastní koučování s průběžnou kontrolou dosažených výsledků

Vyhodnocení, dohoda o dalším postupu

 

KOUČOVÉ A JEJICH SPECIALIZACE

Libor Vilím: výsledkový a osobní  

Darina Doškářová: výsledkový

Irena Svobodová: kariérový a osobní

 

CENY A PODMÍNKY

První hodinová konzultace je zdarma, cena může být kombinována s dosažením výsledků.

Objednatelé a nadřízení účastníků mohou koučink využít v kterékoliv části tréninkového programu, stejně tak jej mohou objednat jako samostatnou službu.

KOUČINK

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.