KOUČINK

Poradenství

Základní info

Koučink je velice efektivní metoda rozvoje lidí, která integruje nejnovější poznatky z oblasti lidského a společenského rozvoje, neurověd, filozofie a dalších oblastí práce s lidským potenciálem.

Proč byste si měli vybrat za kouče nás :

  • Klient je pro nás respektovaný partner

  • Máme osobní každodenní zkušenost s náročnou manažerskou prací

  • Koučovací proces probíhá v souladu s klientovými životními hodnotami

  • Otázky, které klademe směřují inspirování klienta a k jeho hlubšímu zamyšlení nad osobními cíly. Respektujeme, že vše, co v životě lidé zpravidla dokážou, je vždy nejprve myšlenkou a vizí.

  • Motivujeme klienty k nalézání efektivních akčních kroků k dosahování jejich cílů

  • Koučovací setkání jsou přehledná s jasně definovanými výstupy

Individuální koučink

pro jednotlivce, hledající partnerský přístup s hlubokým respektem k jejich osobním kvalitám

Týmový koučink

pro pracovní týmy vyžadující přirozenou efektivní sehranost při plnění náročných úkolů

Koučování velkých týmů

Koučování velkých týmů (zhruba 30 lidí) může významně urychlit přijetí změny a podpořit tvůrčí a aktivní účast klíčových zaměstnanců na její realizaci.

Trénink: Základy koučovacího přístupu v managementu

Pro firemní zájemce o seznámení se se základy a filozofií Ericksonovské školy koučinku.

Týmové „konstelace“

Koučink pro leadery týmů mající za cíl uspořádat/nastavit tým směřující k vyšší efektivitě a spokojenosti členů týmu.

Koučování párů a rodinných vztahů

Koučování pro rodinné „týmy“ a páry s cílem podpořit tok lásky v rodinách. Je možné pracovat jak s jednotlivci na tématu partnerských a rodinných vztahů, tak s páry a dalšími členy rodin.

KOUČINK

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.