KONZULTACE PRO VRCHOLOVÝ MANEGEMENT

Poradenství

Základní info

Zvládání fyzické a psychické zátěže v soukromém i pracovním životě

První roky 21. století s sebou přináší stoupající nároky na zvládání fyzické a psychické zátěže jak v soukromém, tak i pracovním životě. Jsme vystaveni rostoucímu vlivu stresorů - tedy takovým životním podmínkám, které vyvolávají psychologický stres. Jejich negativní dopad má účinky zejména u osobností s náročným životním programem. K těm patří také vrcholoví manažeři průmyslu, finančnictví, služeb, státní správy apod.

Co je příčinou? Člověk se za posledních několik tisíc let příliš nezměnil. Dramaticky se však změnilo životní prostředí v širokém smyslu slova. Příčinou je tedy nepochybně problém aktivní přizpůsobivosti lidského organismu těmto rychle se měnícím nárokům.

Pouze umění udržet si fyzickou a psychickou rovnováhu může přinést exponovaným osobnostem příležitost k dosažení úspěchu.

Můžeme pro Vás připravit:

  • Sebepoznání - testový a empirický rozbor vlastní osobnosti

  • Nastavení osobního programu konzultací podle výsledků sebepoznání

  • Práce na osobním rozvoji

  • Možnost konzultací s odborníky na problematiku osobnosti vrcholového manažera

  • Koučování - vedení jednotlivců k nalezení rovnováhy mezi stanovenými cíly a výkonností

KONZULTACE PRO VRCHOLOVÝ MANEGEMENT

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.