ISO 14001 EMS ACCON

Poradenství

Základní info

ISO 14001 EMS ACCON je vhodné pro:

 • malé podniky
 • střední podniky
 • velké podniky
 • nemocnice
 • stanice technické kontroly
 • ostatní organizace, které svou činností ovlivňují životní prostředí

S certifikátem vydaným dle normy ISO 14001 získáte:

 • výhodu ve výběrových řízeních vypisovaných významnými podniky a státní správou
 • objektivní doklad o šetrném přístupu vaší společnosti k životnímu prostředí
 • důvěru zahraničních i domácích zákazníků
 • přesvědčivý marketingový instrument
 • soulad s legislativními předpisy v oblasti životního prostředí
 • pravidelný přehled o vlivech na životní prostředí a zapojení Vašich pracovníků
 • úsporu nákladů vynaložených na sankce od ekologických institucí
 • image firmy se zájmem o trvale udržitelný rozvoj

Poradenské služby ACCON pro Vás znamenají:

 • jistotu, že při využití všech doporučení získáte certifikát ISO 14001 od kteréhokoli zvoleného certifikačního orgánu
 • zpracování všech legislativních požadavků a dokumentace environmentálního managementu
 • možnost integrace se systémem řízení kvality a systémem bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • získání certifikátu v optimální časové lhůtě
 • komplexní služby v rámci smluvní pevně stanovené ceny
 • garanci vysoce odborného poradenství s důrazem na etické vystupování konzultantů
 • objektivní spolupráci při výběru certifikačního orgánu a zajištění následného jednání se zvolenými auditory
 • snadné vyřízení příspěvku na úhradu nákladů spojených se zavedením ISO 14001
 • možnost využívat služeb portálu ACCON
 • diferenciaci produktu dle Vašeho přání - nabízíme úroveň standard, komfort, integral

Pro bližší informace nás kontaktujte přes e-poptávku.

ISO 14001 EMS ACCON

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.