IntegrovanÉ povolení – IPPC

Poradenství

Základní info

(podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění v platném znění)


  • zpracování žádosti o udělení integrovaného povolení

  • zpracování žádosti (ohlášení) o změny stávajícího integrovaného povolení

  • poradenství při určování nejlepší dostupné techniky (BAT) podle referenčních dokumentů pro jednotlivá odvětví (BREF)

  • podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Integrovaný registr právních a jiných požadavků)

  • zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti

  • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku Integrovaného povolení, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

  • výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti plnění podmínek Integrovaného povolení, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

IntegrovanÉ povolení – IPPC

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.