HR PORADENSTVÍ A AUDIT

Poradenství

Základní info

HR poradenství je založeno na potřebách a požadavcích mých klientů. Konzultace probíhají u klienta, on-line, telefonicky nebo přes Skype. Můžeme se dohodnout na pravidelném týdenním nebo měsíčním plánu.

​HR poradenství zahrnuje následující témata:

- HR procesy a strategie

- Nábor, Optimalizace lidských zdrojů

- Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, řízení výkonnosti, řízení talentů, nástupnictví

- Strategie odměňování, nastavení mzdových úrovní nebo jejich porovnání, finanční a nefinanční benefity  

- Relokace zaměstnanců (Expats)

- Zákoník práce, propouštění, disciplinární řízení, porušení pracovní kázně, konkurenční doložka, diskriminace, odbory apod.

- Štěstí v práci, Work & Live Balance, Průzkum spokojenosti zaměstnanců atd.

Audit může být personální, který se zaměřuje na efektivitu a optimalizaci lidských zdrojů nebo procesní, který zmapuje stávající procesy od náboru po ukončení pracovního poměru. 

Auditní zpráva je rozdělena do 3 sekcí: - Pokračujte dál - Změňte - Nedělejte a její součástí jsou doporučení na zlepšení s odhadem nákladů. 

HR PORADENSTVÍ A AUDIT

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.