"FM Institute, s.r.o. (3390464)"

Poradenství

Základní info

Tvorba a příprava podkladů pro výběrová řízení na správce majetku a facility management služby. Podle ČSN EN 15221 respektive ČSN EN ISO 41000 jsou specifikovány úkony a postupy, které by měla provést organizace připravující se na výběr poskytovatele služeb v oblasti správy majetkua facility management služeb. Poradce nabízí procesní, technickou i právní asistenci při přípravě těchto dokumentů i pomoc během vlastní realizace výběrového řízení. Poradce se opírá o dlouhodobou zkušenost v této oblasti i o odbornou znalost zástupce oboru v EU i ISO komisích.

"FM Institute, s.r.o. (3390464)"

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.