e-360

Základní info

Pro schopné lidi je určena 360. Poskytuje jim možnost získat zprávu o tom, jak se jeví těm, se kterými přicházejí ve své práci do styku a kteří mohou posuzovat jejich výkon a úspěšnost.

Lidé ve 360tce nastavují své zrcadlo, svůj úhel pohledu. Schopní lidé si uvědomují důležitost zjištění těchto pokřivení, neboť jim dávají možnost pracovat na rozporu mezi tím, jak sami sebe vnímají s tím, jak je vnímají druzí, kde oni vidí svou prioritu fungování.
Schopní lidé pak mají šanci tento obraz "dorovnávat" ke svému ideálu a tím i firemnímu.

www.e-360.cz

e-360

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.