DOTAČNÍ PORADENSTVÍ - Evropské dotace pro oblast životního prostředí a energetiky na roky 2008 až 2013

Poradenství

Základní info

 • Dotační poradenství       

 • Zpracování kompletní žádosti o dotaci        

 • Kompletní řízení projektů       

 • Zpracování strategických dokumentů (analýz, strategií, průzkumu, apod.)


 1. Pro projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí v letech 2007 až 2013 v těchto prioritách:

 • zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,

 • zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí,

 • udržitelné využívání zdrojů energie,

 • zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží,

 • omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik,

 • zlepšování stavu přírody a krajiny,

 • rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.


 1. Pro projekty v rámci Fondu soudržnosti MŽP, které přispívají k dosažení cílů v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí.


 1. Pro projekty v rámci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, kdy se poskytuje finanční pomoc formou půjčky nebo grantu (tj. formou nevratné podpory). Podporované projekty musí mít pozitivní vliv na životní prostředí i udržitelný rozvoj a musí být v souladu se všemi právními předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami Evropských společenství.


 1. Pro projekty v rámci PROGRAMU EFEKT 2008, což je akční program vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.


 1. Pro projekty v rámci tzv. „švýcarských dotací v rámci oblasti životního prostředí.


DOTAČNÍ PORADENSTVÍ - Evropské dotace pro oblast životního prostředí a energetiky na roky 2008 až 2013

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.