Diagnostika firemních procesů

Poradenství

Základní info

Analýza silných a slabých stránek informačních toků ve firemních procesech a porovnání vstupů a výstupů jednotlivých procesů a jejich návazností.Výsledkem této analýzy může být doporučení ke zlepšení Vašich firemních procesů. Na diagnostiku firemních procesů může vhodně navázat personální audit, který je také součástí námi nabízených produktů.

Kdy je vhodná:

  • V situaci, kdy management Vaší společnosti usiluje o zvýšení efektivity všech nebo vybraných procesů.

  • Chce-li Vaše společnost ověřit správnost požadavků na způsobilost pracovníků.

  • Při změně činnosti Vaší společnosti.

Přínosy pro Vaši společnost:

  • Poznání silných a slabých stránek zaběhnutých procesů společnosti jako příležitosti k jejich zlepšení.

  • Správné stanovení požadavků na způsobilost zaměstnanců.

  • Úspora peněz a času do budoucna.

  • Zlepšení průhlednosti činností.

Pro bližší informace kontaktujte naše Zákaznické centrum.

Diagnostika firemních procesů

Vybraný termín:

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.