Conflict management – mediace a facilitace dohod v krizových a konfliktních situacích

Poradenství

Základní info

Pokud střet názorů nebo zájmů přeroste v rozvinutý konflikt, je konstruktivní řešení situace pro zúčastněné strany velmi obtížné a vyžaduje obvykle přítomnost prostředníka (mediátora). Ten představuje třetí stranu, která není v konfliktu osobně zaangažovaná. Mediátor nemá roli soudce ani arbitra.

Nerozhoduje o tom, co je správné a co nikoli. Právo rozhodovat přenechává zúčastněným stranám, ale pomocí metodických postupů vyjednávání a řešení problémů řídí proces jednání tak, aby mohlo být dosaženo řešení výhodného pro obě strany, nebo alespoň oběma stranami přijatelného. Žádoucím výsledkem jednání je kreativní řešení problému, které je přijato a podporováno všemi v konfliktu zúčastněnými stranami.

Conflict management – mediace a facilitace dohod v krizových a konfliktních situacích

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.