CERTIFIKACE

Základní info

Poradenství je jednou z divizí naší rozvíjející se společnosti. Našim zákazníkům poskytujeme široké spektrum služeb související s přípravou organizace v rámci přípravy na nezávislé posouzení jejich způsobilosti dle zvolených standardů (mezinárodní normy ISO 9001, 14001). Organizace je posuzována nezávislými auditory certifikačního orgánu.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB
Zavést systém managementu v organizaci je jedním z prvních rozhodnutí vrcholového vedení společnosti. Dalším krokem je volba standardu, ke kterému se chce společnost přihlásit. Základem při budování systémů je mezinárodní norma ISO 9001, nadstavbou dále bývají normy: 14001, 18001, 27001 aj. Samozřejmě existují oborové specifikace jako ISO/TS 16949.
Zavedení systému managementu však není automatické a "bez práce". Nad rámec povinností pracovníků společnosti je nutné jmenovat zástupce, který se podílí nejen na vybudování systému managementu, ale bude jej udržovat a informovat o něm všechny pracovníky organizace.
Jedním z problémů, se kterým se může organizace potýkat, je nedostatek vyškolených vlastních pracovníků a jejich odborná způsobilost k vytvoření a trvalému udržování systému. Z toho důvodu nabízíme komplexní služby, které zahrnují nejen vlastní poradenství, ale také vzdělávání pracovníků.
Nabídka pro přípravu k certifikaci pak zahrnuje:
  • Analýzu stávajícího stavu a zpracování harmonogramu prací
  • Poradenství při implementování požadavků normy
  • Spolupráci na vytváření dokumentace systému včetně Příručky jako vrcholového dokumentu
  • Pomoc při zavedení systému, který vyhovuje právě vaší organizaci - navážeme na již stávající strukturu a naučíme používat nástroje řízení kvality
  • Nastavení účinných opatření pro trvalé zlepšování systémů řízení
  • Vyškolení interních auditorů pro auditování systému
  • Vyškolení stěžejních pracovníků systému, jako je vedení, manažer kvality (životního prostředí), metrolog, apod.
Vlastní poradenství probíhá formou konzultací s příslušnými kompetentními pracovníky a formou školení.
Pro dodržení plánu prací je na počátku poradenství zákazníkem schválen harmonogram prací a z každé konzultace je pořízen záznam s programem a dohodnutými skutečnostmi. Tento průhledný systém dává záruky zákazníkům, že plán prací bude dodržen.
Máme vyřešenou zastupitelnost konzultantů, která je v případě nepředvídaných okolností pro klienta zárukou, že práce na projektu nebude přerušena.
Smlouva mezi námi a klientem obsahuje odborné a finanční záruky z naší strany za získání certifikátu.
ODPOVĚDNOST ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY PORADENSTVÍ
Poradenství v sobě nese nejen odpovědnost vůči klientům, ale i vzhledem k široké veřejnosti. Základní zásady chování poradců jsou předmětem etického kodexu, ke kterému jsou zavázáni všichni poradci firmy Systémy jakosti s.r.o.

CERTIFIKACE

Vybraný termín:

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.